EUROPA DONNA
Ruch Niezwykły

Skala problemu
EUROPA DONNA
w Polsce

Profilaktyka
raka piersi

Sponsoring
Kalendarium
Sprawozdania
Oświata i promocja
Ogłoszenia
i aktualności

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIA POLSKIEGO FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA ZA 2010r.

 1. Sprawozdanie finansowe Polskiego Forum EUROPA DONNA

  • WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2010
  • BILANS na dzień 31.12.2010
  • RACHUNEK WYNIKÓW za okres 01.01.2010 - 31.12.2010
  • INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2010
  • ZAŁĄCZNIK 1 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO-WYLICZENIE DANYCH DO ZEZNANIA CIT-8 ZA 2010
  • ZAŁĄCZNIK 2 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO-TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2010
  • Uchwała Nr 3/2011 XIV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA

 2. Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Forum

  • Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA za 2010r.
  • SPRAWOZDANIE PREZESA POLSKIEGO FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA ZA OKRES 21.06.2010 – 17.03.2011r.
  • Kalendarium działań Zarządu Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem piersi EUROPA DONNA w okresie od 01.01.2010 – 31.12.2010r. oraz w okresie od 01.01.2011 – 18.03.2011r.
  • Uchwała Nr 2/2011 XIV Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA

SPRAWOZDANIA POLSKIEGO FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA ZA 2009r.

 1. Sprawozdanie finansowe Polskiego Forum EUROPA DONNA

  • WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2010r.
  • DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 2010r.
  • BILANS 2009r.
  • RACHUNEK WYNIKÓW 2009r.
  • TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2009r.

 2. Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Forum

  • 2.1 Sprawozdanie z działalności Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA za 2009 r.
  • 2.2 Kalendarium działań Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA