EUROPA DONNA
Ruch Niezwykły

Skala problemu
EUROPA DONNA
w Polsce

Profilaktyka
raka piersi

Sponsoring
Kalendarium
Sprawozdania
Oświata i promocja
Ogłoszenia
i aktualności

~STOWARZYSZENIA CZŁONKOWSKIE POLSKIEGO FORUM EUROPA DONNA~
~HISTORIA~SKŁAD ZARZĄDU~ STRUKTURA~
~NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA~DOKUMENTY~LINKI~

STOWARZYSZENIA CZŁONKOWSKIE POLSKIEGO FORUM EUROPA DONNA


- DĘBICA -

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA DĘBICA

Rozpoczęcie działalności: 5 październik 1999r.

Adres siedziby: 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 6

Nr.tel. kom. prezesa: 505 855 888

Skład Zarządu   Skład Komisji Rewizyjnej  
Prezes Anna Mazur Przewodnicząca Ewa Rusin
V-ce prezes Wanda Mikrut Z-ca przewodn. Ewa Piotrowska-Bizoń
Skarbnik Ewa Kocoń Członek Małgorzata Mendel
Sekretarz Maria Zachara-Stępień    
Członek zarządu Joanna Żurek-Krupka    

W 2003 roku przystąpiliśmy do Polskiego Forum EUROPA DONNA. Od 2000 roku organizujemy bale "Różowej Wstążki", a za uzyskane pieniądze co roku zapraszamy kobiety 40-letnie na bezpłatne badania mammograficzne tzw. "Prezent dla 40-latki". Prowadzimy prelekcje w szkołach. Organizujemy spotkania z kobietami na temat zapobiegania chorobom nowotworowym. Wydajemy broszury i ulotki edukacyjne. Organizujemy szkolenia, scenaria i konferencje naukowe. Część środków finansowych również pozyskujemy w ramach akcji 1%.

Adres www: www.europadonna-debica.org.pl

^^^ W GÓRĘ ^^^


- LEGNICA -

Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA LEGNICA

Rozpoczęcie działalności: 25 listopad 1994r.

Adres siedziby: 59-220 Legnica, ul. Gen. Wł. Andersa 4

Nr.tel. kom. prezesa: 664 781 705

Skład Zarządu   Skład Komisji Rewizyjnej  
Prezes Grażyna Majchrzyk Przewodnicząca Katarzyna
Ligocka-Tybinka
V-ce prezes Ewa Dobiech-Czech Z-ca przewodn. Grażyna
Maria Macieja
Sekretarz Alina Krzywoń Członek Irena Krystyna
Ciszewska-Antoniszyn
Członek zarządu Kazimiera Jaworska    
Członek zarządu Małgorzata Modl    
Członek zarządu Ewa Niebudek    
Członek zarządu Helena
Olszewska-Korzeniewicz
   
Członek zarządu Agata Rosa    
Członek zarządu Maria Zielińska    

Nasza działalność przyczyniła się do podniesienia świadomości i wiedzy na temat profilaktyki raka piersi, możliwości zapobiegania tej chorobie poprzez propagowanie profilaktycznych badań mammograficznych, nauki samokontroli piersi.

Przez 15 lat naszej działalności wypracowałyśmy następujące metody pracy:

  1. każdego roku w październiku jest "Marsz ku Zdrowiu"
  2. w miesiącu czerwcu odbywają się "Pikniki onkologiczne"
  3. w marcu pod hasłem "Kobiety kobietom" organizujemy prelekcje z możliwością wykonania badań
  4. wspomagania akcji Legnickiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie rozdawania ulotek o samokontroli piersi w legnickich centrach handlowych
  5. uczestniczenie w konferencjach, warsztatach, spotkaniach
  6. przeprowadzanie prelekcji i nauki samokontroli piersi
  7. wydawanie ulotek

^^^ W GÓRĘ ^^^


- NOWY SĄCZ -

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Nowym Sączu

Rozpoczęcie działalności: 1997r.

Adres siedziby: 33-300 Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2

Nr.tel. kom. prezesa: 606 702 993

Skład Zarządu   Skład Komisji Rewizyjnej  
Prezes Bożena Kiemystowicz Przewodnicząca Danuta Oleksińska
V-ce prezes Lidia Iwanczewska Z-ca przewodn. Leokadia Sławecka
Sekretarz Ewa Gondek Członek Elżbieta Mączka
Skarbnik Małgorzata Stankowska    
Członek zarządu Wiesława Kotlarz    

Organizujemy akcje bezpłatnych badań mammograficznych dwa razy w roku. W ciągu 12 lat skorzystało z nich ok. 10.000 kobiet. Badania finansowane są ze środków Stowarzyszenia. Nawiązana została współpraca z ościennymi gminami. Wójtowie gmin współfinansują działania Stowarzyszenia na rzecz kobiet z terenu swojej gminy. W październiku organizujemy Marsz Różowej Wstążki, na którym m.in. propagujemy ulotki i inne materiały edukacyjne oraz zapisujemy na badania mammograficzne. Spotykamy się z kobietami z różnych środowisk głównie wiejskich na pogadankach i uświadamiamy o zagrożeniu rakiem piersi, prowadzimy naukę samobadania. Bierzemy udział w imprezach organizowanych przez Urząd Miasta i instytucje mu podległe, na których prezentowane jest stoisko informacyjno-edukacyjne Europa Donna.

^^^ W GÓRĘ ^^^


- PIŁA -

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile

Rozpoczęcie działalności: 8 lipiec 2009r.

Adres siedziby:

Nr.tel. kom. prezesa: 662 005 252 bądź 608 410 410

Skład Zarządu   Skład Komisji Rewizyjnej  
Prezes Jolanta Katarzyna
Przyborowska
Przewodnicząca Krystyna Jordan
V-ce prezes Dorota Piechowiak Członek Renata Koczorowska
Sekretarz Alicja Śnieżko Członek Maria Jagiełka
Skarbnik Małgorzata Domagało    
Członek zarządu Magdalena Kurzac    
Członek zarządu Alina Frąckowska    
Członek zarządu Jolanta Wałkowiak    
Członek zarządu Beata Bednarczyk    
Członek zarządu Renata Czapiewska    

Udział i prezentacja EUROPY DONNY na Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich w Pile.
Uroczysta inauguracja działalności odbędzie się 14 października 2009 roku w sali sesyjnej Starostwa Pilskiego.
20 października 2009 roku udział w MARSZU ZDROWIA, oraz prezentacja naszego Stowarzyszenia w Pilskim Domu Kultury
Udział w dniu 26 października w VII Powiatowej Konferencji promocji zdrowia "KOBIETA I ZDROWIE"

^^^ W GÓRĘ ^^^


- PRZEMYŚL -

STOWARZYSZENIE RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA PRZEMYŚL

Rozpoczęcie działalności: 4 czerwiec 2001r.

Adres siedziby: 37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6 gab. 36

Nr.tel. kom. prezesa:

Skład Zarządu   Skład Komisji Rewizyjnej  
Prezes Jadwiga Duda Przewodnicząca Janina Ścibiwołk
V-ce prezes Małgorzata Tomańska Członek Krystyna Kaszuba
Sekretarz Ewa Sawicka Członek Urszula Pawlus
Skarbnik Jadwiga Turek    
Członek zarządu Aleksandra Cikuj    
Członek zarządu Krystyna Mazur    
Członek zarządu Ewa Skocka    

Stowarzyszenie EUROPA DONNA rozpoczęło swoją działalność od 6 marca 2000r. Swoim zasięgiem obejmuje całe woj. podkarpackie i działa na zasadzie "non profit".
Jako organizacja pozarządowa, swoim działaniem stara się wypełniać przestrzeń między służbą zdrowia a społeczeństwem. Jest nośnikiem właściwej informacji o raku piersi, propagujemy regularne badania profilaktyczne i pro-zdrowotny tryb życia. Stanowimy lobbing wśród polityków, decydentów wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, dążąc do właściwego finansowania badań, leczenia i rehabilitacji u chorych na raka.
Pracujemy charytatywnie. Członkinie RUCHU EUROPA DONNA są organizatorkami i uczestniczkami wielu spotkań z lekarzami, politykami poświęconym zagadnieniom profilaktyki raka piersi, wygłaszamy prelekcje, organizujemy konferencje szkoleniowe, prowadzimy naukę samokontroli piersi, bierzemy udział w zespołach konsultacyjnych dot. współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym itp.
Stowarzyszenie po raz pierwszy zostało wyróżnione za działalność EUROPA DONNA, otrzymując zaproszenie do wzięcia udziału w Hamburgu w Europejskiej Konferencji "RAK PIERSI". Przemyśl i Podkarpacie było reprezentowane przez Jadwigę Duda - Prezes Stowarzyszenia. W dniach 9 - 11.XI 2007r. uczestniczyłyśmy w konferencji szkoleniowej w Mediolanie.
Byłyśmy organizatorkami IV Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu i VII Zjazdu Prezesek Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA.
Stowarzyszenie EUROPA DONNA - Przemyśl z myślą o bezpieczeństwie Kobiet i ich niepełnoletnich dzieci, podpisało bezterminowe porozumienie "BEZPIECZNA TAKSÓWKA" z Radio Taxi "Galicja" i z Super Radio Taxi.
0d 2005r, zawsze w październiku, organizujemy w Przemyślu MARSZ ŻYCIA I NADZIEI. Pokazujemy razem z uczestnikami MARSZU, że profilaktyka raka piersi jest bardzo ważna, że "rak" nie będzie tematem tabu, że "rak wcześnie wykryty jest uleczalny".
Przystępując do realizacji zadań określonych w ustawie o "Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Stowarzyszenie wyraźnie określiło obszar swej działalności.
Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu utrzymuje się przede wszystkim ze składek członkowskich i darowizn. Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej.

^^^ W GÓRĘ ^^^