EUROPA DONNA
Ruch Niezwykły

Skala problemu
EUROPA DONNA
w Polsce

Profilaktyka
raka piersi

Sponsoring
Kalendarium
Sprawozdania
Oświata i promocja
Ogłoszenia
i aktualności

~STOWARZYSZENIA CZŁONKOWSKIE POLSKIEGO FORUM EUROPA DONNA~
~HISTORIA~SKŁAD ZARZĄDU~ STRUKTURA~
~NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA~DOKUMENTY~LINKI~

EUROPA DONNA W POLSCE - NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA


 • Udział delegacji Polskiego Forum EUROPA DONNA w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt: "Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w służbie pacjentowi" 5-6.11.2010r. Wykład Doroty Czudowskiej pt: "Rezolucje i Deklaracje Parlamentu Europejskiego w sprawie ujednolicenia świadczeń związanych z profilaktyką raka piersi w Unii Europejskiej- Breast Units".

 • Udział przedstawicieli Polskiego Forum EUROPA DONNA w III Międzynarodowej Konferencji pt: "Kobieta w XXI wieku- wyzwania - programy screningowe" 12-13.10.2010r. Wrocław. Wykład Doroty Czudowskiej pt:" Działalność Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA na rzecz profilaktyki raka piersi w Unii Europejskiej".

 • Zorganizowanie wspólnie z Wyższą Szkołą Medyczną LZDZ w Legnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt: "Prestiż zawodowy pielęgniarki w Polsce i w Europie" 8 -9.10.2010r. Legnica.

 • Parlament Europejski 25.03.2010r. przyjął pisemną Deklarację Nr 71/2009 , która wzywa do realizacji działań w całej Europie w celu zmniejszenia zachorowalności na raka piersi - choroby będącej główną przyczyną śmierci kobiet w Europie w wieku od 35 - 59 lat. Deklaracja została przygotowana, poparta i promowana przez Europejską Koalicję EUROPA DONNA w ramach kampanii informacyjnej w Parlamencie Europejskim.

 • Udział delegacji Polskiego Forum ED w 7 Europejskiej Konferencji EBCC w dniach 24-27.03.2010r.-Barcelona.Prezentacja postera o 15 latach działalności EUROPA DONNA w Polsce.

 • II wydanie w miesiącu marcu 2010r. w języku polskim "Paszportu do Zdrowych Piersi" dzięki darczyńcom 1% podatku dochodowego oraz sponsorom.

 • Udział Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA oraz prezesek Stowarzyszeń członkowskich Polskiego Forum ED w posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu RP 03.11.2009 r. Warszawa. Prezentacja przez Dorotę Czudowską historii i działalności Europejskiej Koalicji w Europie i w Polsce oraz wręczenie Apelu o poprawę jakości świadczeń związanych z rakiem piersi.

 • Wyróżnienie Polski, która znalazła się w 10 spośród 41 krajów Europejskiej Koalicji Europa Donna (EBCC), na którego język (polski) przetłumaczono " Krótki przewodnik o jakości i bezpieczeństwie badań mammograficznych".

 • Udział delegacji Polskiego Forum EUROPA DONNA w Konferencji "Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi " 14-17.10.2008 r. Mediolan. Prezentacja przez Dorotę Czudowską działalności i osiągnięć Polskiego Forum EUROPA DONNA.

 • Udział delegacji Polskiego Forum EUROPA DONNA w 6 Europejskiej Konferencji EBCC 15-19.04.2008 r. Berlin.

  1. Dorota Czudowska została członkiem naukowego komitetu pomocniczego tej konferencji oraz przewodniczącą jednej z sesji.

  2. Wykład Doroty Czudowskiej "Rola Polskiego Forum EUROPA DONNA w propagowaniu ideii Breast Cancer Units w Polsce.


 • Udział delegacji Polskiego Forum EUROPA DONNA w sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Urzędzie Marszałkowskim 30.10.2007 r. Wrocław.

  1. Prezentacja przez Alinę Jurczak sekretarza polskiego Forum EUROPA DONNA celów i osiągnięć Polskiego Forum ED i wręczenie Apelu o utworzenie w Legnicy oddziału radioterapii chorób nowotworowych.

 • Udział Polskiego Forum EUROPA DONNA w VIII Sesji Naukowo Szkoleniowej "Nowoczesne leczenie raka piersi. Idea Breast Cancer Units " 11.10.2007 Poznań.

  1. Prezentacja stoiska z materiałami promocyjnymi Polskiego Forum EUROPA DONNA oraz Europejskiej Koalicji Europa Donna.

  2. Wykład Doroty Czudowskiej "Rola Europejskiej Koalicji Europa Donna w szerzeniu ideii Breats Cancer Units. Czy takie ośrodki powstaną w Polsce".

 • Opracowanie i wydanie w języku polskim " Paszportu do Zdrowych Piersi" dzięki darczyńcom 1 % podatku dochodowego oraz sponsorom. Prezentacja i promocja 24.03.2007 r. w Legnicy podczas uroczystej części IX Zjazdu Delegatów Polskiego Forum EUROPA DONNA.

 • Udział Polskiego Forum EUROPA DONNA w Ogólnopolskim Forum Edukacyjnym 2007 "Optymalizacja Pielęgniarek i Położnych w Raku Piersi", Warszawa 29-30.06.2007r.

  1. Prezentacja stoiska z materia?ami promocyjnymi Polskiego Forum EUROPA DONNA oraz Europejskiej Koalicji Europa Donna.

  2. Wykład Doroty Czudowskiej "Rola organizacji kobiecych w raku piersi i współpraca ze środowiskiem pielęgniarskim na przykładzie koalicji EUROPA DONNA".

  3. Wykłady Doroty Czudowskiej prezesa Polskiego Forum EUROPA DONNA , Aliny Jurczak sekretarza Polskiego Forum EUROPA DONNA i Józefy Staniszewskiej położnej z Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności z Legnicy "Umiejętność nawiązywania kontaktów i rozmowy z pacjentami".

 • Udział Polskiego Forum EUROPA DONNA w Komitecie Organizacyjnym IV Światowego Kongresu Rodzin, Warszawa 11-13.05.2007r.

  1. Prezentacja stoiska z materiałami promocyjnymi Polskiego Forum EUROPA DONNA oraz Europejskiej Koalicji Europa Donna.

  2. Wykład Doroty Czudowskiej "Wyjście ponad mentalność antykoncepcyjną".

 • V Ogólnopolska Konferencja "Rak Piersi - diagnostyka i leczenie" Warszawa - Falenty 19-21.04.20007r.

  1. Prezentacja stoiska z materiałami promocyjnymi Polskiego Forum EUROPA DONNA oraz Europejskiej Koalicji Europa Donna.

  2. Wykład Doroty Czudowskiej "IDEA I ZASADY TWORZENIA Specjalistycznych Ośrodków Diagnostyczno - Terapeutycznych Piersi w Unii Europejskiej 'Breast Units'. Czy będą takie w Polsce?".

  3. Udział w Sesji Plakatowej.

 • Wykłady na prestiżowych konferencjach naukowych, szkoleniowych i prezentacje stoiska z materiałami oświatowymi EUROPA DONNA.

 • Stały wzrost świadomości społecznej na temat raka piersi i dostępności kobiet do profilaktycznych badań mammograficznych we wszystkich regionach działania stowarzyszeń EUROPA DONNA.

 • Udział prezesa w spotkaniu narodowych przedstawicieli EBCC EUROPA DONNA w Parlamencie Europejskim Bruksela 2005r.

 • Udział Stelli Kyriakides - prezydenta EUROPEJSKIEJ KOALICJI w uroczystych obchodach 10-lecia działalności EUROPA DONNA w Polsce - Legnica listopad 2004r.

 • Udział prezesa Forum w komitecie doradczym Europejskiej Konferencji "Rak Piersi" - Barcelona 2001 r. Hamburg 2004 r, Berlin 2007r.

 • Inicjatywa spotkania Zarządu EUROPA DONNA z pełnomocnikiem ds. P.U.Z. i dyrektorami Regionalnych Kas Chorych na temat finansowania profilaktycznych badań mammograficznych - Warszawa, Ministerstwo Zdrowia, wrzesień 2001r.

 • Wykład prezesa Polskiego Forum na II Europejskiej Konferencji "Rak Piersi" pt. "Rola organizacji pozarządowych w walce z rakiem piersi w Polsce po roku 1989" - Bruksela, 2000 r.

 • Zaproszenie i udział polskiej delegacji w pierwszym spotkaniu Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA z Komisją Zdrowia Parlamentu Europejskiego - Strassburg, lipiec 2000r.

 • Wyróżnienie Polskiego Forum EUROPA DONNA przez Zarząd Europejskiej Koalicji i możliwość prezentacji naszych doświadczeń na Europejskich Konferencjach EUROPA DONNA - Paryż, grudzień 1999 r., Cypr, listopad 2003r.

 • Współorganizowanie posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu na temat profilaktyki raka piersi - Legnica, wrzesień 1999r.

^^^ W GÓRĘ ^^^