EUROPA DONNA
Ruch Niezwykły

Skala problemu
EUROPA DONNA
w Polsce

Profilaktyka
raka piersi

Sponsoring
Kalendarium
Sprawozdania
Oświata i promocja
Ogłoszenia
i aktualności

EUROPA DONNA RUCH NIEZWYKŁY

EUROPA DONNA - Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi - The European Breast Cancer Coalition (EBCC) jest społeczną, niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, którą tworzą zrzeszone grupy z całej Europy. Powstała w 1993 roku z inicjatywy profesora Umberto Veronesi. Pierwsza konferencja odbyła się w czerwcu 1994 roku w Mediolanie. Określono na niej cele koalicji.

CELE KOALICJI:

1. Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie.

2. Uświadamiać kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regulalnej kontroli własnych piersi.

3. Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej.

4. Domagać się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia.

5. Zapewnić wysokiej jakości opiekę wspomagającą w trakcie leczenia i okresie późniejszym.

6. Domagać się właściwego przygotowania personelu Służby Zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.

7. Dostrzegać właściwe działania i popierać ich rozwój.

8. Dążyć do przestrzegania obowiązującej, regularnej kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej.

9. Zapewnić wszystkim pacjentkom możliwość zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektować ich prawo do zasięgania innych opinii medycznych.

10. Przyczyniać się do rozwoju badań nad rakiem piersi.

Prof. Umberto Veronesi
włoski chirurg onkolog z Europejskiego Instytutu
Onkologii w Mediolanie. Senator i Minister
Zdrowia Włoch. Założyciel Europejskiej Koalicji
do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA
prof. Umberto Veronesi

EUROPA DONNA pracuje na rzecz podnoszenia świadomości na temat raka piersi oraz wspiera Europejki w dążeniu do zapewnienia dostępu do profilaktycznych badań mammograficznych, optymalnego sposobu leczenia oraz rehabilitacji fizycznej i psychicznej. EUROPA DONNA dąży także do zwiększenia środków na prowadzenie badań naukowych nad rakiem piersi.

EUROPA DONNA do realizacji swych celów stara się pozyskiwać lokalne i krajowe autorytety życia publicznego oraz współpracuje z instytucjami Unii Europejskiej.

Siedzibą EBCC EUROPA DONNA jest Mediolan. Prezydentem koalicji jest obecnie Elizabeth Bergsten z Norwegii.

 • Albania
 • Armenia
 • Austria
 • Belgia
 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Gruzja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Izrael
 • Kazakstan
 • Kirgistan
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Macedonia
 • Malta
 • Mołdawia
 • Monako
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rosja
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tadżykistan
 • Turcja
 • Ukraina
 • Uzbekistan
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy

Narodowi przedstawiciele spotykają się co 2 lata na Europejskich Konferencjach EBCC EUROPA DONNA. Dotychczas takie konferencje odbyły się w następujących miastach:

1994r. - Mediolan, 1995r. - Wiedeń, 1997r. - Mediolan, 1999r. - Paryż, 2001r. - Mediolan, 2003r. - Cypr, 2005r. - Rzym, 2007r. - Amsterdam, 2009 r. - Sztokholm, 2011 - Malta, 2013r. - Praga.

EBCC EUROPA DONNA wspólnie z organizacjami naukowymi EORTC i EUSOMA jest organizatorem największych prestiżowych europejskich konferencji na temat raka piersi.
Odbyły się one we Florencji - 1998r., Brukseli - 2000r., Barcelonie - 2002r., Hamburgu - 2004r. w Nicei - 2006r. w Berlinie - 2008r. w Barcelonie 2010r. we Wiedniu - 2012r. w Glasgow - 2014r.

Wyjazdy Prezesa oraz przedstawicieli Polskiego Forum EUROPA DONNA na spotkania Narodowych Przedstawicieli oraz na konferencje są finansowane ze środków Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA w Mediolanie.


EUROPA DONNA
Piazza Amendola 3
20149 Milan, Italy
Tel. +39 02 36 59 22 80, Fax: +39 02 36 59 22 84
E-mail: info@europadonna.org
www.europadonna.org
www.breasthealthday.org

^^^ W GÓRĘ ^^^